Department Staff

Department Staff

Descargar versión en PDF

Teaching Staff

Current Faculty Phone E-mail
Presentación Carrillo Lechuga 958 241000 ext 20002 --LOGIN--8d74c481aab3ebe417ac6e1a5da0f86cugr[dot]es
Jorge Castro Gutiérrez 958 241000 ext 20098 --LOGIN--7d46afe86907346200cace55dfc17f24ugr[dot]es
José María Conde Porcuna 958 245130 --LOGIN--42da92e21d6326b50c70c9de605fed29ugr[dot]es
Luis Cruz Pizarro 958 245135 --LOGIN--a87e462fd99cd8de252e5c0e40fb7747ugr[dot]es
Inmaculada de Vicente Álvarez-Manzaneda 958 249768 --LOGIN--d571616630e3a853cb133169d08ef427ugr[dot]es
José Antonio Hódar Correa 958 241000 ext 20079 --LOGIN--06c5ee0c033cab25a3268bede088e5c6ugr[dot]es
Alexandro B. Leverkus 958 241000 ext 20007--LOGIN--be4436462caa330ac232c10f9053f1ebugr[dot]es
Manuel Jesús López Rodríguez 958 249767 --LOGIN--4d5ddf491d2f79b0825d495ffb086604ugr[dot]es
Juan Manuel Medina Sánchez 958 241000 ext 20061 --LOGIN--a302bb0f062eba60f8a198cd57ea840dugr[dot]es
Rafael Morales Baquero 958 241000 ext 20003 --LOGIN--c685535d23aac42ddb173cc2c2d9d0d3ugr[dot]es
Carmen Pérez Martínez 958 241000 ext 20076 --LOGIN--8099eb66dd89edc72ac1e319db41d9daugr[dot]es
Eloísa Ramos Rodríguez 958 241000 ext 20094 --LOGIN--e6d4a18e72e508fdd8e925e8fa2361cbugr[dot]es
Isabel Reche Cañabate 958 241000 ext 20018 --LOGIN--a67d8ee40b505ab5586a9b36f1790a66ugr[dot]es
Rafael Rubio de Casas 958 241000 ext 20069--LOGIN--bfd62fd3bd3661a29c31186588d4d82bugr[dot]es
Penélope Serrano Ortiz958249861 --LOGIN--70b319d2fe27ce93a204c6648ef2de2fugr[dot]es
Manuel Villar Argaiz 958 241000 ext 20075 --LOGIN--840554d9ed5385afec01635f6cd23c99ugr[dot]es
Regino Zamora Rodríguez 958 243242 --LOGIN--b13aec339472f3f9c77bda9062029441ugr[dot]es

Administrative and Support Staff (PAS)

Postdoctoral Research Staff

Name Phone E-mail
Inmaculada Alvarez-Manzaneda Roldan --LOGIN--1c59d432a83747e01b83850c158f17c7ugr[dot]es
Francisco Javier Ocaña Calahorro 958 241282 --LOGIN--c07d7bda95333fbfbd8f246396958024ugr[dot]es
Ignacio Peralta Maraver 958 241000 ext 20018 --LOGIN--d682ceb809dadd9b1bdfa177821221ffugr[dot]es
Félix Picazo Mota --LOGIN--b577c24722abecb4fceb59efb3bea58eugr[dot]es

PhD Student

Name Phone E-mail
Sergio David Aguirre García 958 241000 ext 20007--LOGIN--272b9dc5258ccca57ce85caa6d4fed79ugr[dot]es
Ihab Alfadhel 958 241000 ext 20007--LOGIN--71e46aad1c3a9be51d928e43dd290f92correo[dot]ugr[dot]es
Sergio Aranda Barranco 958 241000 ext 20007--LOGIN--28a485389090497f6f064451f0134b0fugr[dot]es
Andrés Barea Márquez 958 241000 ext 20007--LOGIN--25c3645a8f9e46ea301a269558125866ugr[dot]es
Joana Maria Llodrà Llabrés --LOGIN--6a2a7142702183c4296ab80f4604ae62ugr[dot]es
Eva Rodríguez Velasco --LOGIN--4607a735fe05f783d3061b058ccba705ugr[dot]es
María Suárez Muñoz 958 249748--LOGIN--62c511d6521119151625639273ef4a0dugr[dot]es
María Vila Duplá --LOGIN--0d58a16d989cd915c7a273502ba6e51cugr[dot]es

Technical Staff for Projects

Name Phone E-mail
Jesús Abril Gago --LOGIN--ec004a1571594159d88baad73b890d21ugr[dot]es
Daniel Agea Plaza --LOGIN--e3918e735ade62f7efad86873e13ad83ugr[dot]es
Indradatta De Castro Arrazola indra@ugr.es
Miriam García Alguacil --LOGIN--d0f169e54516ec489923e2fd76ddcb89ugr[dot]es
Guillermo Garrido Cañete 958 241281--LOGIN--50cc614657130d8872034f021938aa5bugr[dot]es
Pablo David Guerrero Alonso 958 249748--LOGIN--e5f48e6f68bd894107c7d75b7925c09bugr[dot]es
Alba Lázaro González958 241000 ext 20007--LOGIN--98422914c8e6f68bc6c791de1471603augr[dot]es
Raquel Juan Ovejero958 241000 ext 20007 --LOGIN--44965a8d30f57c6d5b4efb6202ae17a8ugr[dot]es
Laura Levy Guillén958 241000 ext 20007 --LOGIN--e9238a85df0f5b29708a42a9f1431c15ugr[dot]es
Ana Mellado García 958 249748--LOGIN--d8e8546dc0173628c8295cb1091adbbcugr[dot]es
Manuel Merino Ceballos958 249748 --LOGIN--588e9539461527f8a299c7ef235859c3ugr[dot]es
Fernando Morales de Rueda --LOGIN--be43bd7a92a0265cfbee7f1df1681109ugr[dot]es
Ricardo Moreno Llorca 958 249748--LOGIN--db9a6d9ea3efab3654ea1b6b585110cbgmail[dot]com
Irati Nieto Pacho 958 249748--LOGIN--dea518046985864b6f11a895a1db4d38ugr[dot]es
Andrea Ros Candeira 958 249748 --LOGIN--6999dd46d8a82352bfd64b0d69625916ugr[dot]es